บริษัท ธนะ สตีล จำกัด

“ มุ่งมั่น นำเสนอสินค้า บริการ
และโซลูชั่นด้านนวัตกรรมหลังคาเม็ททอลชีทและฉนวนกันความร้อน
ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ”

พันธกิจ

ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พัฒนาโครงสร้างระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน กระชับ รัดกุม

มุ่งเน้นพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้  และจิตสำนึก ในการทำงานและบริการ

บริษัท ธนะ สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิต และจำหน่ายหลังคามาจนถึงปัจจุบันและได้จดทะเบียน จัดตั้งเป็น บริษัท ธนะ สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด ในปี 2559 เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย หลังคาเหล็ก เม็ททอลชีท และประตูม้วนทุกระบบ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีทีมงานรับเหมาที่จะสามารถรองรับงานติดตั้งหลังคาเม็ททอลชีท และประตูม้วน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคา โดยเรามีผลงานและบริหารที่เป็นที่ยอมรับจาก โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้าว โรงเก็บฟาง โกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย จนถึงปัจจุบัน

thanasteel

Our Products

Our Clients