วิสัยทัศน์


“ มุ่งมั่น นำเสนอสินค้า บริการ
และโซลูชั่นด้านนวัตกรรมหลังคาเม็ททอลชีทและฉนวนกันความร้อน
ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ”

พันธกิจ

ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พัฒนาโครงสร้างระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน กระชับ รัดกุม

มุ่งเน้นพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้  และจิตสำนึก ในการทำงานและบริการ

ประวัติ

บริษัท ธนะ สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิต และจำหน่ายหลังคามาจนถึงปัจจุบันและได้จดทะเบียน

จัดตั้งเป็น บริษัท ธนะ สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด ในปี 2559 เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย หลังคาเหล็ก เม็ททอลชีท และประตูม้วนทุกระบบ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีทีมงานรับเหมาที่จะสามารถรองรับงานติดตั้งหลังคาเม็ททอลชีท และประตูม้วน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคา โดยเรามีผลงานและบริหารที่เป็นที่ยอมรับจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้าว โรงเก็บฟาง โกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย จนถึงปัจจุบัน

CERTIFICATED

บริษัท ธนะ สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

จาก Bereau Veritas Quality International (BVQI)

และมีการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาการบริหารงานอย่างมีระบบและยั่งยืน

Vision


We are full of determination to provide products, services
and innovation on metal sheet and insulation with professionalism in line
with international quality standard ”

Mission

High quality products that meets customer needs and satisfaction.
Development of operation system structure with standard, conciseness and precision.
Development of knowledge, awareness in work and services for our staff.

Company Profile

Producer and seller of roofing metal sheets since the establishment in 2007 (B.E. 2550), the registration as Thana Steel Intertrade Company Limited is recorded in 2016 (B.E. 2559). We produce and sell roofing metal sheets as well as shutter door systems. Moreover, the company provides expert teams to install metal sheet roofs and shutter doors. Due to our high quality products and services, we become roofing specialist accredited for industrial plants, rice mills, sheds, department store warehouses and many more.