Join us

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง ประจำออฟฟิศพระราม 9

● วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรโยธา

● เคยใช้งานเขียนออกแบบถอดแบบ Sketchup Autocad ได้

● สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

● มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันหมั่นเพียร

● เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป + ประกันสังคม + ยูนิฟอร์ม

รับสมัครพนักงาน ฝ่ายธุรการ (หญิง ) 1 ตำแหน่ง ประจำออฟฟิศพระราม 9

คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

● การศึกษา นักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

● มีความรู้ความสามารถในด้านการทำงานเอกสาร และใช้คอมพิวเตอร์ได้

● สามารถใช้เมล์, Line, Facebook และมีทักษะในด้านการติดต่อ สื่อสารได้ดี

● เงินเดือน 12,0000 บาทขึ้นไป + ประกันสังคม + โบนัส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-4951011

หรือส่งหลักฐานการสมัครมาที่ wiraphol_s@hotmail.com